Viering nieuw vaarseizoen

De viering van het nieuwe vaarseizoen voor de watersporters van onze vereniging houden we op 7, 15 of 22 mei. De opening van het nieuwe vaarseizoen vieren we later dan voorgaande jaren, omdat de kans op warmer en beter weer dan iets groter is. In de tweede helft van maart ontvangen alle leden een uitnodiging met de precieze datum en het programma.
We zullen in het vervolg de verenigingsactiviteiten zo veel mogelijk op een zondag houden omdat parkeren dan gratis is (vanaf zaterdag 18.00 uur tot maandag 09.00 uur is het vrij parkeren aan de overkant van de Middenkous).

Nieuwe havenmeesters

Vanaf 16 februari 2011 zijn Wigger Kamstra (“Feria” in box 7)  en Jan de Vries (“Roksand” in box 3) door het bestuur benoemd als havenmeesters. Zij gaan samen het havenmeesterschap invulling geven. Driekus Groenewegen is geen havenmeester meer, maar hij blijft wel bestuurslid havenzaken.