Geef je afwezigheid door

Havenmeesters Jan en Wigger doen aan alle leden een oproep om hun vakanties (of hellingbeurten) per email door te geven. Het e-mailadres van Jan (box 3) en Wigger (box 27) kun je vinden onder Leden/Ledenlijst, of onder Leden/Geregistreerd op website. Makkelijker is misschien als je gebruik maakt van het afwezigheidsformulier. Als je ingelogd bent worden je naam en mailadres automatisch op het formulier ingevuld, en hoef je de Captcha-codes niet meer in te vullen. Je vindt het (afgeschermde) afwezigheidsformulier onder het menu Leden.

Je vakantie doorgeven is belangrijk omdat daarmee zoveel mogelijk passanten een plek kunnen krijgen. Dat is niet alleen prettig voor de passanten, maar ook voor de clubkas die (ondanks de lage tarieven) daardoor een beetje kan worden bijgevuld. Met dat geld kan de vereniging weer allerlei goede dingen doen waar leden en passanten voordeel van hebben. Dus… geef je vakanties door aan Jan en Wigger!

Wel of geen AED?

Tijdens de laatst gehouden ledenvergadering hebben we het o.a. ook gehad over de aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrillator). De idee was om een AED als geschenk van de leden aan de jarige vereniging aan te bieden. Los van de vraag of de leden ca. 2.000 euro bij elkaar willen brengen om dit te kunnen bekostigen ontstond er ook een discussie over nut en noodzaak van dit apparaat. Uit de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat we eigenlijk onvoldoende kennis hebben om dit te kunnen bepalen.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen een mening te vormen en kennis op te doen, stel ik voor om via onze fantastische site hierover een discussie te voeren.

Mijn stelling is dat iedereen in staat is om een AED te bedienen (zelfs zonder bijzondere cursus), dat een AED op onze haven niet mag ontbreken en dat de kosten van ca. 50 euro per lid wel eens de beste investering kan zijn die je in je leven hebt gedaan.

Lees verder Wel of geen AED?

Afscheid van Driekus

Update 8 april 2011
Op donderdagochtend 7 april 2011 is samen met zeer veel belangstellenden in crematorium Hofwijk afscheid genomen van Driekus Groenewegen van der Weiden. Tijdens de afscheidsplechtigheid heeft voorzitter Rob van der Kruk een korte toespraak gehouden, waarvan de inhoud hier is na te lezen.