Schouw

In de laatste week van oktober is er weer een schouw. Dan loopt de schouwcommissie de steigers langs om te controleren of alle schepen er naar behoren bij liggen. Mocht de commissie aandachtspunten bij een schip aantreffen, dan zal de commissie de betreffende schipper daar op aanspreken en afspraken maken.
De schouwcommissie bestaat uit Harm Zwiers, Jan de Vries en Wigger Kamstra. Zij zullen na de schouw verslag uit brengen aan het bestuur.